Nyheter

Doble byrder – kombinerte løsninger

Når en bruker er traumatisert i tillegg til at han har en cannabisavhengighet, vil det kunne komplisere avvenningen fra cannabisavhengigheten. De som er traumatiserte har ofte brukt cannabis til å holde vonde minner borte. Dette har i perioder fungert bra, men over tid blitt destruktivt ved at røykingen kontrollerer mye av livet deres. Minnene kan bli mer påtrengende når de ikke ruser seg, og de kommer inn i en ond sirkel hvor de må røyke cannabis for å skyve bort tanker og følelser.

Mange cannabisavhengige har opplevd traumer. I avvenningen kan vi inkludere verktøy og kunnskaper fra traumebehandling. Malin Rørendal fra Uteseksjonen i Oslo har skrevet en fagartikkel med utgangspunkt i dette. Les hele artikkelen her.

 

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv