– Idag vet vi inte något om långtidseffekterna av spicepreparaten, säger Thomas Lundqvist, som är Sveriges främste expert på effekterna av cannabis och syntetiska cannabinoider.

Han betonar att spice och cannabis inte är samma sak.

– Jag säger det hela tiden: Spice är farligare. Vi ser det mer och mer i vår vardag när de som dragit i sig de här sakerna söker till psykiatrimottagningen för sina panikattacker.

Thomas Lundqvist har arbetat i öppenvården med narkotikamissbrukare i 40 år, är docent i psykologi och är den i Sverige som är mest påläst när det gäller psykologisk, neuropsykiatrisk och biokemisk kunskap när det gäller cannabinoiders inverkan. Les videre om syntetiske cannabionider her