Nyheter

Hvem får UT AV TÅKA-prisen 2015?

Bilde - Ut av tåka 2014Ut av tåka-prisen til fremme av cannabisforskning ble innstiftet i 2012 og utdelt for første gang i forbindelse med seminaret i februar 2013. Da gikk den til professor Thomas Lundqvist fra Rågivningsbyrån for narkotikafrågor og Universitetessjukhuset i Lund, i 2014 ble prisen utdelt til Hilde Niocolaisen, for sin innsats med hasjavvenningsarbeidet og arbeidet i RIO TRomsø.

Vi innbyr nå leserne av nettsiden vår til å komme med forslag på verdige kandidater. Forslaget med navn skal være fulgt av en begrunnelse og sendes konferansekommiteen ved Madelene Skårdal, mail: Madelene.Skardal@kristiansand.kommune.no

Prisen er innstiftet av Kristiansand kommune (Hasjavvenning Kristiansand) og Cannabisforum Sør (Sørlandet Sykehus). I statuttene for prisen står det at hensikten med prisen er å fremme cannabisforskning og fremtidsrettet klinisk arbeid med cannabisavvenning. Prisen kan altså gå til en forsker eller en kliniker, norsk eller utenlandsk, som gjennom sitt arbeid, har bidratt til å stimulere utvikling av cannabisbehandlingen.

Kommiteen som består av representanter fra kommunehelsetjenesten og Sørlandet sykehus (Hasjavvenning Kristiansand og CannabisForum Sør) avgjør hvem som skal få prisen. Prisen, som består av en diplom og et reisestipend, vil ble utdelt i forbindelse med Ut av tåka – konferansen 10-11 februar 2015, og prisvinneren vil i den anledning holde en prisvinnerforelesning.

Vi ser fram til mange gode forslag.

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv