Nyheter

Ønsker deres kommune å delta i HAP-2-studien?

Cannabis (hasj, marihuana, cannabisolje) er det mest brukte illegale rusmiddel i Norge og bidrar bl.a til at ungdom sliter og faller ut av skolen. Tradisjonelle behandlingsmetoder har vært skuffende. Det svenske hasjavvenningsprogrammet til Lundqvist og Ericsson har vist lovende resultater i enkeltstudier. Programmet er nå tatt i bruk i av stadig flere kommuner i Norge. Regional Etisk komite i Helse Sør/Øst har gitt tillatelse til at man setter i gang et nasjonalt forskningsprosjekt for å undersøke effekten av programmet på lengre sikt. En nasjonal prosjektgruppe er etablert. Ansvarlig for prosjektet er forskningsavdelingen ved Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Sørlandet Sykehus HF, Prosjektleder er forsker John-Kåre Vederhus Phd.

Datainnsamling til studien er i full gang. Driver dere med hasjavvenning etter HAP-modellen og ønsker å delta i studien, ta kontakt med Prosjektleder John Kåre Vederhus, tlf. 38148000.

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv