Nyheter

Marihuanarøyking nå og da kan gi skader

MarihuanaUnge som kun røyker marihuana innimellom kan likevel få skadelige endringer i hjernen, viser ny forskning. Den nye forskningen som ble offentliggjort onsdag i det amerikanske tidsskriftet Journal of Neuroscience, avviker fra flere tidligere marihuana-forskningsprosjekter som gjerne har vært rettet mot brukere med et stort forbruk av cannabis. Arbeidet, som er utført i samarbeid mellom flere amerikanske universiteter, viser en sammenheng mellom det antall ganger en person har røykt marihuana og endringer i hjernen.

– Vi ser endringer i deler av den sentrale delen av hjernen hos personer som er mellom 18 og 25 år, sier medforfatter av artikkelen og forsker Hans Beiter, professor i psykiatri og atferd ved Northwestern University.

Masse, form og tetthet

Spesielt ser man endringer i nucleus accumbens, hjernens «nytelsessenter», og nucleus amygdala, som blant annet styrer følelser, hos marihuana-røykere som røyker mellom en og sju røyk i uken. Her fant forskerne endringer i hjernes masse, form og tetthet. Imidlertid trengs det mer forskning for å fastslå hva lags konsekvenser endringene vil ha over tid.

– Vår hypotese ut fra resultatene så langt er at disse hjerneendringene kan være tidlige tegn på det som senere fremstår som manglende motivasjon og det at personer ikke greier å fokusere, sier Beiter.

Medisinsk marihuana er i dag tillatt i 20 amerikanske delstater. (Helle.Hoiness@ntb.no)

Se originalartikkelen her http://www.forskning.no/artikler/2014/april/388282

 

 

 

 

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv