Nyheter

Ny studie fra Folkehelseinstituttet; bruk av cannabis er vanligere blant norske enn brasilianske bilførere.

En høy andel trafikkulykker skyldes kjøring i påvirket tilstand. Fyllekjøring er mer utbredt i Brasil enn i Norge, samtidig som bruk av cannabis er vanligere blant norske enn brasilianske bilførere, viser en ny studie støttet av Folkehelseinstituttet.

Fyllekjøring er vanligere i Brasil enn i Norge, mens norske bilførere oftere bruker cannabis. Illustrasjonsfoto fra Colourbox.com

Fyllekjøring er vanligere i Brasil enn i Norge, mens norske bilførere oftere bruker cannabis. Illustrasjonsfoto fra Colourbox.com

Hvert år dør mer enn 35 000 personer i trafikkulykker i Brasil. Dette tilsvarer 71 trafikkdødsfall per 100 000 motorkjøretøy, mens det tilsvarende tallet for Norge er 8. Bruk av alkohol eller andre rusmidler er medvirkende årsak til en svært stor andel av disse ulykkene.

Denne studien har sammenlignet forekomsten av alkohol, illegale rusmidler og trafikkfarlige legemidler i spyttprøver fra bilførere i Norge og Brasil.

Resultatene viser blant annet at:
•2,7 prosent av bilførerne i Brasil hadde en alkoholmengde i kroppen høyere enn promillegrensen på 0,2 ‰, mens tilsvarende tall for norske bilførere var 0,2 prosent.
•De stimulerende rusmidlene amfetamin og kokain ble funnet i prøver fra 1,0 prosent av sjåførene i Brasil og 0,3 prosent i Norge. I Brasil var det forekomster av amfetamin først og fremst blant tungtransportsjåfører (3,6 prosent).
•Cannabis ble påvist i prøver fra 0,5 prosent av førerne i Brasil og 1,0 prosent i Norge, mens andre beroligende legemidler og sovemidler ble påvist i 1,0 prosent og 1,7 prosent av prøvene i Brasil og Norge, respektivt*

Cannabis vanligere blant norske bilførere

Gjerde mener at forskjeller når det gjelder bruk av andre rusmidler som for eksempel cannabis kan skyldes ulike bruksmønstre i de to landene:

− Det er tydeligvis kulturelle forskjeller når det gjelder bruk av narkotika. Jeg er selv overrasket over funnene, jeg hadde forestilt meg at i land der det er lett å dyrke cannabis vil bruken være vanligere enn i Norge. Hasjrøyking er sannsynligvis vanligere i Norge enn det mange tror. Vi har faktisk påvist cannabis i 4 prosent av spyttprøver tatt av tilfeldige mannlige bilførere i Norge under 30 år, noe som tyder på at de har røykt hasj eller marihuana i løpet av de siste 2 døgn.

Les mer om studien her: http://www.fhi.no/artikler/?id=109347

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv