Nyheter

Dagens ruspolitikk virker!

KronikkMangler du argumenter mot legalisering av cannabis? Anbefaler at dere leser kronikken i NRK Ytring til Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – rusfeltets samarbeidsorgan. Gerhardsen påpeker at vi ikke er opptatt av å moralisere, men vi er opptatt av å føre en politikk som virker. Hun oppsummerer i kronikken at «det viktigste vi vet om dagens ruspolitikk er at den virker». Pris, tilgjenglighet og sosial aksept påvirker forbruket. Økt tilgjengelighet gir økt forbruk. Et forbud virker preventivt fordi det for mange høyner terskelen for bruk. Det har også mange praktiske konskevenser: tilgjengeligheten reduseres og prisene drives opp. I tillegg bidrar forbudet til mindre sosial aksept.

Les hele kronikken her http://www.nrk.no/ytring/1.11595218

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv