Nyheter

FELLES ANSVAR – Kriminalforebyggende tiltak i Salten kommune

salten kommune«Felles ansvar» i Salten er et kriminalforebyggende tiltak som skal koordinere straffereaksjoner rundt den enkelte ungdom som har begått lovbrudd eller som har en atferd som ansees som bekymringsverdig.

Gjennom tverrfaglig forpliktende samarbeid, skal den enkelte ungdom få hjelp til å takle sin negative atferd og endre den i retning av konstruktiv virksomhet knyttet til hjem, utdanning, arbeid og fritid.

Målgruppen er i hovedsak ungdom mellom 12 og 18 år som har begått lovbrudd eller som har en atferd som ansees som bekymringsverdig.

I 2011 så påtaleleder i Salten et behov for å kunne tilby ungdommer som ble pågrepet for «brukersaker» et annet tilbud enn forelegg. Prosjektet Felles Ansvar- ruskontrakter ble da startet opp. Ruskontraktene utarbeides i forbindelse med straffesak og/eller frivillig. Hver kontrakt er på 6 måneder og innebærer samtaler med personer med kompetanse på rus, i tillegg til jevnlig rustesting hos politiet.

Politiet i Salten har vært og er en svært viktig samarbeidspartner. Ungdom og foresatte videresendes til FA som vilkår i en påtaleunnlatelse, eller etter bekymringssamtale om bruk av illegale rusmidler. Ofte er det foreldrene som har kontaktet politiet med et ønske om hjelp og veiledning.

Ønsket er  at ungdom i Salten skal kunne få samme tilbud / konsekvens dersom voksne rundt har skjellig grunn til bekymring rundt vedkommende i forbindelse med bruk av illegale rusmidler. Det legges vekt på at ungdom ikke ender opp med tradisjonell straff etter en slik oppdagelse. Konsekvensen skal ha fokus på støtte og veiledning, for dermed å hindre gjentagelse.

Prosjektleder Ingunn Dalen, Koordinator Siv-Anita Bjørnsen, Anne-Randi Hanssen

Prosjektleder Ingunn Dalen, Koordinator Siv-Anita Bjørnsen, Anne-Randi Hanssen

I høst arrangerte Felles Ansvar – ruskontrakter en fagdag for 60 av våre samarbeidspartnere på Universitetet i Nordland. Blant foredragsholderne var Anne-Randi Hanssen. Anne-Randi er opprinnelig Bodøjente, men er nå bosatt i Kristiansand og har vært aktivt inne i etableringen av tilbudet om hasjavvenning i byen. Hun holdt et gnistrende og informativt innlegg for deltakerne på fagdagen om temaet. Inspirert av Anne-Randi og det teamet i Kristiansand har fått til, er målet helt klart å kunne gi ungdom i Bodø et lignende tilbud!

Av: Ingunn Dalen, prosjektleder, Salten kommune

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv