Nyheter

Hasjmisbruk er svært arvelig

Narkotikamisbruk – og særlig cannabismisbruk – er mer arvelig enn tidligere antatt. Oppvekstmiljø og tilgjengelighet er viktig for om man prøver ut narkotika. Noen få av alle som prøver, blir misbrukere. De fleste av disse har en genetisk sårbarhet som de ikke kjenner til på forhånd. Dette kommer fram i en ny stor studie fra Folkehelseinstituttet.

Forskerne Eivind Ystrøm og Ted Reichborn-Kjennerud fra Folkehelseinstituttet og samarbeidspartnere ved Virginia Commonwealth University i USA, har undersøkt arvbarheten av narkotikabruk og -misbruk. Forskerne har benyttet data fra tvillingregisteret i Virginia, og denne studien brukte opplysninger fra nesten 1800 mannlige tvillinger født i perioden 1940 til 1974.

Les mer om studien her.

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv