Nyheter

”Cannabis hot mot ungdomar”

Artikkel av  Thomas Lundqvist, Anders Tengström, Fred Nyberg publisert i avisen «Sydsvenskan» 21.11.2013.

Bilde-Sydsvenskan

Sydsvenskan.se

Aktuella frågor.  Vår förhoppning är att den internationella expertkonferens om cannabis som avslutas idag ger ett tydligt besked till politiker om de stora riskerna med en avslappnad syn på cannabisanvändande. Det skriver forskarna Thomas Lundqvist, Anders Tengström och Fred Nyberg.

Röster om de positiva effekterna av cannabis som drog har under senare tid börjat höras allt starkare, och propåer om att avkriminalisera användande förs på nytt fram av påtryckargrupper och politiska partier.

Sorgligt nog bortser dessa förespråkare från den vetenskap som finns runt cannabis, en kunskap som låter sig väl sammanfattas av den franske poeten Charles Baudelaire, som redan 1860 formulerade:

«Vad hasch ger med ena handen tar den ifrån dig med den andra, det vill säga drogen ger dig förmåga till föreställningar som du sedan på grund av drogen inte klarar av att omsätta i verkliga livet.»

Mer konkret bekräftar åtskillig statistik att cannabis är en ungdomsdrog, och vi vet att allt fler av dagens unga som testar drogen fortsätter att använda den.

Detta är oroande, särskilt då vi vet att cannabisanvändande stör utvecklingen av den unges hjärna, på väg att mogna för att klara vuxenlivets krav.

Oroande är också kunskapen att hjärnfunktionen hos medelålders vuxna är försämrad om man frekvent använt cannabis före 18 års ålder.

Vi vet att cannabisrökning hos unga påverkar arbetsminnet – den funktion som till exempel möjliggör huvudräkning – och försämrar förmågan till såväl reflektion som kritiskt tänkande. Detta gäller både vid akut påverkan och i ett längre perspektiv om man fortsätter använda drogen.

Vidare är det visat att ungdomar som använder cannabis får svårare att identifiera och processa viktig information. Dels den information som ska lagras i minnet för självkännedom – episodiskt minne – dels den som ska hämtas ur minnet.

Upprepat cannabisanvändande i ungdomsåren leder därför till att man får svårare att hitta och upprätthålla ett intellektuellt fokus, forma kognitiva och emotionella helheter som skapar existentiell mening, och att dra relevanta slutsatser av det man lärt sig och varit med om.

Ett frekvent cannabisanvändande tenderar att ”frysa” individens utveckling och låsa fast henne på hennes nuvarande intellektuella och känslomässiga funktionsnivå. Därmed är cannabis ett direkt hot mot vårt samhälles strävan att ge alla ungdomar optimala förutsättningar att kunna utvecklas mot autonomi och ställda livsmål.

Det är välkänt från befolkningsstudier att psykisk ohälsa är kopplat till ökat användande av cannabis. Inte sällan är cannabisbruket ett sätt för ungdomar att hantera att de mår dåligt.

Behandlingsmässigt ställer kombinationen av dålig psykisk hälsa och cannabisanvändande till stora problem då ungdomarna ska försöka hitta rätt i sin utveckling och må och fungera bättre. Då ska de göra det med ett intellekt som, på grund av cannabisanvändande, berövats förmågan att skapa sammanhang och mening, och med ett känsloliv som fördunklats genom att det trubbats av och fragmenterats.

Som alla förstår är det en ekvation som är svår att få ihop.

Att tala om avkriminalisering av cannabis i aktuellt kunskapsläge är, för oss som forskar i ämnet, helt bakvänt med tanke på effekterna på människokroppen och utifrån att vi vet att användningen ökar på de platser där cannabisbruk avkriminaliserats eller förskrivs på medicinska grunder.

Istället för att romantisera runt cannabisanvändande och tala om hur «ofarligt» det är måste nu debatten börja handla om hur vi som samhälle ska motverka att unga börjar, och fortsätter att använda, cannabis.

Vi konstaterar att det man från politiskt håll i nuläget gör, eller underlåter att göra, i cannabisfrågan kommer att påverka hur vår syn på cannabis utvecklas i framtiden, och därmed hur många ungdomar som kommer att använda det och i förlängningen vilket samhälle vi bygger.

Vår förhoppning är att den internationella expertkonferens om cannabis som avslutas idag ger ett tydligt besked till den politiska ledningen om de stora riskerna med en avslappnad syn på cannabisanvändande.

Som vi sett är det ett förhållningssätt som går stick i stäv med kunskapen om negativ påverkan av cannabis på ungdomars utveckling och deras förutsättningar att ta vara på sig själva och skapa välbefinnande genom livet.

Thomas Lundqvist
Anders Tengström
Fred Nyberg

Fakta

Thomas Lundqvist är docent vid Lunds universitet och forskar på cannabis inverkan på tankefunktioner vi använder i vår vardag. Han sitter i ungdomsgruppen i Socialstyrelsens riktlinjearbete för behandling ungdomar och missbruk.

Anders Tengström är docent vid Karolinska Institutet och forskar på missbruk och ungdomar. Han sitter i ungdomsgruppen i Socialstyrelsens riktlinjearbete för behandling ungdomar och missbruk.

Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet. Han har uppdrag i regeringens råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor och var tidigare forskningsansvarig vid Mobilisering mot narkotika.

Artikkelen publiseres på hasjavvenning.no etter avtale med Thomas Lunqvist.
Se også: sydsvenskan.se

 

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv