Nyheter

Nye syntetiske rusmidler: Utbredelse, bruk og marked

Illustrasjonsbilde. Copyright: Tollvesenet/Nyebilder.no

Illustrasjonsbilde. Copyright: Tollvesenet/Nyebilder.no

I EU er bruk av «designerdopet» syntetiske katinoner mer utbredt enn bruken av syntetiske cannabinoider. I Norge har vi liten dokumentasjon på utbredelse og bruk av disse stoffene. Dette kommer fram i en kunnskapsoppsummering som er gjennomført av Anne-Line Bretteville Jensen, Silja Skogstad Tuv  og medarbeidere på henholdvis Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Les mer på: fhi.no

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv