Nyheter

Hasjavvenningsarbeid i Fjell kommune

Ansatte Fjell kommune

Ansatte Fjell kommune

NAV Fjell kommune fikk høsten 2010 tre nye stillinger til rusarbeid på øremerkede midler fra staten. Disse personene startet januar 2011. Hensikten var å bygge kompetanse og kapasitet innen rusarbeidet. I 2011 fikk vi ytterligere fire nye stillinger på øremerkede midler. Alle stillingene ble gjort faste. I dag har vi et rusteam i NAV som består av ni personer. I arbeidet med å bygge kapasitet og kompetanse har vi samtidig fått mer oversikt og vi søker i større grad mot andre samarbeidspartnere i kommunen. NAV Fjell kan ikke klare å stå alene i rusarbeidet. I 2012 fikk vi etter søknad til Helsedirektoratet, midler til kompetansehevende tiltak. Det er disse midlene som har gjort det mulig for oss å kunne invitere flere relevante fagmiljøer i Fjell til kurs om Hasjavvenning.

Vi har hatt tett kontakt med politiet de siste to årene. Politiet har spesielt vært opptatt av at det er mange ungdommer som ruser seg på hasj og har invitert til et samarbeid. I noen få tilfeller har politiet satt som vilkår at de skal ha oppfølging med rusteamet NAV. Disse samtale har vært krevende fordi vi ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap om hvordan vi skal møte disse personene. Vi har fått til en avtale mellom NAV Fjell, politiet og kommunelegen om urinprøvetaking av ungdom mellom 18 og 24 år. Tiltaksteamet i NAV arbeider med å hjelpe personer som mottar økonomisk sosialhjelp til å komme ut i arbeid. Gjennom tett oppfølging avdekkes hos noen personer omfattende hasjbruk. Disse personen er i lite grad klarer for å gå ut i arbeid. Rusteamet må i noen tilfeller overta oppfølgingsarbeidet med disse personene. Også barnevernet, skolen og psykiatrisk team har meldt om at det er utfordringer knyttet til oppfølging av personer som bruker hasj.

Når vi skrur opp kapasiteten på «lyspæren» blir det opplyste feltet større og vi ser mer hva vi trenger. I Fjell ser vi nå at det er behov for å sette inn tiltak mot ungdom og unge voksne personer som ruser seg på hasj. Av den grunn ønsker vi å få til hasjavvenningskurs etter modell fra Kristiansand i egen kommune. Vi glede oss til dette!

Av: Tonje Tangen Alvsvåg
Nav Fjell, Fagleiar rusteam

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Mest populære innlegg og sider

Arkiv