Nyheter

85 studenter har deltatt på studiet «Forebygging og behandling av cannabismisbruk»

Studenter i Kristiansand

Studenter i Kristiansand

Studiet forebygging og behandling av cannabismisbruk er etablert på bakgrunn av et samarbeid mellom Hasjavvenning Kristiansand i Kristiansand kommune, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling SSHF og institutt for psykososialt arbeid ved Universitet i Agder. Studiet gir 5 studiepoeng til studentene med universitets/høgskoleutdanning. Studenter med real kompetanse får kursbevis.

Forelesere Thomas Lundqvist, Janneke van Ufford og Håvard Berge

Forelesere Thomas Lundqvist, Janneke van Ufford og Håvard Berge

Studiet har rekrutert fagpersoner med interesse for ungdom og forebygging av rusmisbruk. Pågangen til studiet har økt og i vår har 50 studenter fått studieplass i Kristiansand og 35 studenter i Hamar. Undervisningen baseres på forskning i forhold til skadevirkning av cannabismisbruk og erfaringer fra hasjavvenning Kristiansand og Professor Thomas Lundqvist fra Lund Sverige. Andre temaer er kulturperspektiver i forståelse av cannabismisbruk og motiverende intervju som metode i behandling.

Studiet har spesielt fokus på praktisk handling, eller hvordan bruke teori i samhandling med ungdom og voksne som bruker cannabis. Eksamensoppgaven skrives som en gruppeoppgave og tar utgangspunkt i praksis. I år har flere studenter vært opptatt av forebygging. Dette har resultert i noen spennende undervisningsopplegg.

Fremlegg av oppgave

Fremlegg av oppgave

Mer informasjon om studiet finner du her

Av: Janneke van Ufford og Julie Gabrielsen

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv