Nyheter

Hva vet vi om cannabis?

Landets ledende narkotikaforskere har gått sammen om å lage en bok om cannabisens utvikling.

Cannabis (hasj og marihuana) er både velkjent og ukjent på samme tid. Det er 50 år siden cannabis ble introdusert her i landet og mange har egne erfaringer med stoffet. Mye har imidlertid forandret seg: mengden av virkestoffer i hasj og marihuana er endret, det har kommet nye cannabislignende produkter, hjemmedyrking er blitt mer utbredt og ny viten om skader er framkommet.

Forandringene skjer stadig raskere. Bare i løpet av de siste årene har en rekke nye syntetiske stoffer som etterligner effekten av tradisjonell, organisk cannabis kommet på markedet. Disse kjøpes over Internett og tilgjengeligheten er dermed ekstrem god – alt som behøves er nett-tilgang via PC eller mobil og en postkasse. Internett er blitt en viktig informasjonskilde, markedsføringsarena og markedsplass for cannabisprodukter.

Alle forandringene gjør det relevant å spørre hva vi egentlig vet om cannabis, om dagens brukere, om stoffets virkninger og om effekter av tiltak. Gjennom bidrag fra ulike samfunnsvitenskaper, juss og medisin er målsettingen med denne boken nettopp å formidle kunnskapsstatusen på sentrale områder rundt bruken av cannabis.

Boka er skrevet med tanke på høgskolestudenter og folk som jobber i rusmiddelfeltet, men også foreldre og andre interesserte får vite mer om cannabis og om de store endringene som er skjedd med dette stoffet.

Redaktør for boka: Anne Line Bretteville-Jense

Redaktør for boka: Anne Line Bretteville-Jensen

Om redaktør og bidragsytere:
Anne Line Bretteville-Jensen (red.) er samfunnsøkonom og forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).
Bidragsytere er foruten bokens redaktør Anne Line Bretteville-Jensen, Liliana Bachs, Jørgen G. Bramness, Ragnar Hauge, Odd Hordvin, Pål Kraft, Willy Pedersen, Ingeborg Rossow, Silja Skogstad Tuv og Astrid Skretting.

Se også artikkel på VG.no: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10103651

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv