Nyheter

Bevisstgjøringskurs i Kristiansand fengsel

Kristiansand fengsel

Kristiansand fengsel

Bevisstgjøringskurs i Kristiansand fengsel ble opprett som et prosjekt i 2009. Målet for kurset er en bevisstgjøring i forhold til eget cannabisbruk og muligheter for endring. Vi har fra 2009 frem til i dag gjennomført elleve bevisstgjøringskurs i Kristiansand fengsel. Alle deltakerne på kursene har vært mannlig innsatte, med et alderspenn fra i begynnelsen av 20 årene til opp mot 50 årene. Deltakerne har vært ubetinget positive etter kursene og vi har fått gode tilbakemeldinger. En av de som deltok på kurs skriver på evalueringsskjemaet:

«Store muligheter for gode diskusjoner og rom for meningsutveksling. Motiverende til å fortsette påbegynt rusfritt liv”.

Gruppelederne har vært en sammensetning av fengselsbetjenter, sykepleiere og miljøterapeuter. Det har vært tre gruppeledere på hvert kurs. Antall deltakere har variert noe, men vi har stort sett startet opp med 6-7 deltakere. Ved noen anledninger har ikke alle fullført kurset og årsaken til det har vært overføring til annet fengsel eller løslatelse.

Vi har best erfaring med grupper som har hatt deltakere med spredning i alder. Vi har sett at de innsatte med lang ruserfaring ofte har god innvirkning på de yngste. De har ofte erfart rusens skyggeside og kan i større grad fortelle at den kroniske påvikningen av cannabismisbruk ikke er så positiv som den kan virke i begynnelsen av et rusmisbruk. Det viser seg allikevel at innsatte med lange ruskarrierer ofte vet lite om skadevirkningene hasjrøyking gir.

Innholdet i bevisstgjøringskursene i fengselet har mye til felles med de gruppebaserte hasjavvenningskursene som holdes i Kristiansand kommune.  Den største forskjellen er at deltakerne på bevisstgjøringskursene har et mer psykososialt fokus. De skal i fengselet være rusfrie og identitetsutviklingen uten hasj starter. Vi følger ikke deltakerne gjennom abstinensperiodene slik man gjør på hasjavvenningskursene ute. Gruppelederne må av og til gi rom for å snakke om andre ting en cannabis når det er noe deltakerne er opptatt av. Det har blitt delt mange sterke historier som det er viktig å ta tak i som del i veien videre med et liv uten rus. Samtidig er det viktig med struktur og god ledelse fra gruppeledernes side slik at man får rettet fokus på de ulike temaene om cannabis i kurset.   

Vi bruker mye tid i forkant av et kurs på å sette sammen gruppene, gjerne i form av motiveringssamtaler. I utvelgelsesprosessen legges det vekt på modenhet, alder og ruserfaring. De fleste gangene har vi lykkes med gruppesammensetningen, men vi har også erfart at det ikke har vært fullt så vellykket. For de innsatte er gruppemøtene en fin måte å treffes på og det oppleves som et avbrekk fra rutinene på avdelingene i fengselet. Kursene har 8 samlinger fordelt over 4 uker og et oppfølgingsmøte etter en måned. Vi har lagt opp til to kurs i året. Kursene er et samarbeid mellom Kristiansand fengsel og Kristiansand kommune.

For nærmere informasjon om bevisstgjøringskurs i fengselet så ta gjerne kontakt med: Eirin.Ruud.Nordstrand@kristiansand.kommune.no 

Skrevet av: Eirin R. Nordstrand og Annette Berntsen

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv