Nyheter

København vil oppheve forbudet mot hasj og marihuana

Danmark

I Danmark var det sommeren 2009 en stor debatt rundt legalisering av hasj, der bystyret ba om å få konkrete forslag om legalisering på bordet. Grunnen var at hasjmarkedet hadde spredd seg over hele byen etter stengingen av Pusher Street i Christiania i 2004, og at det hadde oppstått en bandekrig som var blitt stadig mer voldelig og ukontrollert. I en rapport som refererte til Beckley Foundation Cannabis Commission sin rapport flere steder, konkluderte sosialstyrelsen med at lovlig cannabis, kunne være et alternativ. Det ble oppfordret i rapporten til 18-års-grense og reklameforbud, samt at man holdt øye med situasjonen ved en evt. legalisering. De fleste ungdomspartiene støttet forslaget. Bystyret vedtok forslaget og sendte det til godkjenning fra Folketinget på Christiansborg. Det ble ikke godkjent her.

Justisdepartementet må nemlig gjøre en lovendring for at det skal bli virkelighet, og justisministeren sa tydelig fra at København ikke kom til å få en slik dispensasjon. Et flertall av danskene ønsker forsøk med legalisering, og diskusjonen fortsatte i København.

Nå har kommunen foreslått en forsøksordning med legalisering av hasj ved å innføre mulighet for salg av hasj til voksne fra særlige utsalgssteder, hvor det samtidig blir mulighet for å introdusere behandling av cannabisavhengighet for kjøperne.( Saksnr. 012-147108, København kommune). Hasjen planlegges kjøpt legalt fra USA eller produsert i Danmark. Ordningen forutsetter endring eller dispensasjon fra skattelovgivning, straffelov og regler vedrørende kommunalfullmakten.

Professorene Merete Nordentoft og Anders Fink-Jensen, Psykiatrisk Center, København er meget skeptiske til dette. I en kronikk i Ugeskrift for læger 11.3.2013, Ugeskr Læger 2013;175(11):756 påpeker de en lang rekke skadevirkninger av cannabis, som i høy grad vil påvirke funksjonsevnen hos unge mennesker. Spesielt peker de på økt forekomst av psykoser blant hasjrøykere og kommer med eksempler på dette fra egen forskning. De imøtegår argumentasjonen om at forbudsstrategien ikke virker og peker på at det på en rekke andre områder er det evidens for, at begrensning i adgang til misbruksstoffer har betydning. I de siste år har det lykkes Grønland å bringe alkoholforbruket ned på danske nivå ved kraftige begrensninger i tilgjengelighet. Tilsvarende erfaring er gjort i Danmark på tobakksområdet, hvor en restriktiv politikk i forhold til røyking har ført til et markant fall i antall røykere.

Avkriminalisering av hasj vil øke tilgjengeligheten, og dette vil også påvirke de unges forbruk, skriver professorene. Således viser nederlandske tall, at selv om cannabissalg kun er tillatt til voksne over 18 år, har Nederland et høyt forbruk blant de helt unge. Det ser derfor ikke ut til, at man med en legalisering kan skjerme de unge.

Av Overlege Øistein Kristensen
Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus HF

 

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv