Nyheter

HAP-2: Har hasjavvenning etter HAP-modellen langtidseffekt?

Cannabis (hasj, marihuana, cannabisolje) er det mest brukte illegale rusmiddel i Norge og bidrar bl.a til at ungdom  sliter og faller ut av skolen. Tradisjonelle behandlingsmetoder har vært skuffende. Det svenske hasjavvenningsprogrammet til Lundqvist og Ericsson har vist lovende resultater i enkeltstudier. Programmet er nå tatt i bruk i av stadig flere kommuner i Norge. Regional Etisk komite i Helse Sør/Øst har gitt tillatelse til at man setter i gang et nasjonalt forskningsprosjekt for å undersøke effekten av programmet på lengre sikt. En nasjonal prosjektgruppe er etablert. Ansvarlig for prosjektet er forskningsavdelingen ved Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Sørlandet Sykehus HF, Prosjektleder er forsker John-Kåre Vederhus Phd.

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv