Nyheter

Syntetiske cannabinoider – hva sier brukerne?

Forside på rapport om syntetiske cannabinoider, mars 2013

Uteseksjonen i Oslo står bak en ny rapport der 17 brukere av syntetiske cannabinoider er intervjuet. Gjennomgående opplevde de sterkt psykisk ubehag under eller etter rusen. De fleste som hadde prøvd syntetiske cannabinoider valgte å ikke gjenta bruken fordi det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til stoffene.

Uteseksjonen i Oslo har intervjuet 40 brukere som har gått i hasjavvenningsprogrammet i prosjektet «Ut av tåka» om deres erfaring med bruk av syntetiske cannabinoider. Nesten halvparten av de spurte – 17 personer – hadde prøvd syntetiske cannabinoider. De fleste av de som ble intervjuet var gutter som hadde prøvd denne typen stoffer 1-2 ganger.

Ubehag og usikkerhet
Gjennomgående opplevde brukerne sterkt psykisk ubehag under eller etter rusen, som stress, angst og paranoia. Brukerne rapporterte om stor usikkerhet knyttet til bruk av syntetiske cannabinoider. Man vet ikke hva stoffene er blandet med, styrkegraden på stoffene, samt at det er vanskelig å dosere, da det trengs kun ørsmå mengder til en rusdose.

Feildosering kan føre til ”overdose”, kraftigere rus enn forventet og psykisk og fysisk ubehag. De fleste av de som hadde prøvd syntetiske cannabinoider valgte å ikke gjenta bruken grunnet disse usikkerhetsmomentene. Mange av de spurte tok avstand fra stoffene, og advarte mot usikkerheten knyttet til bruk.

«Jeg lover deg, da jeg røyka den dritten der,  jeg ble helt blæsta i huet.» Gutt 20 år.

«Jeg opplevde craving allerede neste dag, fikk vondt i hodet, ble slapp og ønsket å røyke igjen raskest mulig». Gutt 17 år.

Urteblanding med syntetiske cannabinoider påført.

Vet lite om langtidsvirkninger

Brukere av syntetiske cannabinoider bør være forsiktige med utprøving av stoffene da det er stor usikkerhet rundt virkninger, ruseffekt og innholdet i det man bestiller. Utprøving vil derfor være et potensielt risikabelt eksperiment med kropp og psyke. Man vet fortsatt lite om langtidsvirkninger til bruk av disse stoffene. Syntetiske cannabinoider har noen spesifikke utfordringer knyttet til seg. Mange av stoffene vises ennå ikke på standard urinprøver. Det kan derfor tenkes at brukere som er under ulike typer kontroll i større grad velger å bruke disse.

En utfordring for fagfolk og hjelpeapparat

Det har vært mye fokus på at stoffene er lovlige gjennom salg på nettbutikker på internett. I februar 2013 ble en ny narkotikaforskrift fastsatt. Den nye forskriften innebærer at mange nyutviklede narkotiske stoffer som syntetiske cannabinoider er å regne som narkotika i Norge. Selv om nye varianter av stoffene stadig utvikles, vil de nå lettere omfanges av de 10 nye stoffgruppene som er oppført på narkotikalisten.

– Syntetiske cannabinoider er billig. Det kan føre til at flere kjøper det og selger det videre. Stoffene er lett tilgjengelige ved at de selges over internett. En slik tilgjengelighet kan representere en mulighet for spredning og bruk i hele landet, ikke bare i sentrale strøk og storbyer. Kombinasjonen av disse faktorene: Manglende sporing i urinprøver, tidligere uklar juridisk posisjon, tilgjengelighet, og pris, er en utfordring både fagfolk, hjelpeapparatet og foreldre bør være oppmerksom på, sier prosjektleder Malin Rørendal i Uteseksjonen, som er en del av velferdsetaten i Oslo kommune.

Sturla K. Naas Johansen, seksjonsleder ved Rustelefonen, oppgir at de får spørsmål om syntetiske cannabinoider.

– Spørsmålene dreier seg mye om sporing i urinprøver og blodprøver og om juridisk status. Flere av brukerne som har henvendt seg, gir også uttrykk for at de blir mer skremt av virkningene til syntetiske cannabinoider enn cannabis. Spørsmålene kommer fra både kvinner og menn i ulike aldre, forklarer Naas Johansen.

Hjelpeapparatet må ha kunnskap

Malin Rørendal i Uteseksjonen påpeker at det er viktig at hjelpeapparatet kjenner til de spesifikke utfordringene ved syntetiske cannabinoider og har oppdatert kunnskap om stoffene: – Det skjer endringer på dette feltet fortløpende, og vi må prøve å ligge i forkant. Det er behov for å få kartlagt omfang og bruk av de syntetiske cannabinoidene bedre, utvikle hjelpetiltak til de som bruker eller har brukt stoffene, og å finne effektive forebyggingsstrategier, mener hun.

Les mer om syntetisk cannabinoider i rapporten fra Uteseksjonen

Kontaktperson i Uteseksjonen

Spørsmål og henvendelser om rapporten kan rettes til: Malin Rørendal, mob. 951 30 687.

Artikkelen er hentet fra: www.velferdsetaten.oslo.kommune.no

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv