Nyheter

Professor Thomas Lundqvist fikk forskerprisen

Thomas Lundqvist og Øistein Kristensen

Thomas Lundqvist og Øistein Kristensen

”Ut av Tåka prisen til fremme av cannabisforskning” som er innstiftet av Hasjavvenning Kristiansand (Kristiansand kommune) og CannabisForum Sør (Sørlandet Sykehus) ble utdelt for første gang på Ut av Tåka  seminaret i Kristiansand, 13.2.2013.

Prisen for 2013 gikk til professor Thomas Lundqvist ved Rådgivningsbyrån for narkotikafrågor, Lund Universitetssjukehus. I forbindelse med utdelingen, sa overlege Øistein Kristensen, ARA, Sørlandet Sykehus dette om juryens begrunnelse for valget:

”Cannabis er det mest brukte illegale rusmiddel både i Norge og resten av verden. Selv om det ser ut til at bruken av plantecannabinoider kan være på vei ned, er bruken av de syntetiske cannabinoider stigende og utgjør en ytterligere risiko for folkehelsa. Aldri har så mange søkt behandling for sitt cannabisproblem. Gode behandlingsmetoder har vært mangelvare.

Helt siden 1978 har psykolog Thomas Lundqvist ved Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor ved Lunds Universitetssjukhus hjulpet hasjrøykere som vil slutte. Han har også undervist dem som skal hjelpe til med avvenningen. Med årene har han og Dan Ericsson bygget opp ett behandlingsprogram som nå er det rådende programmet til dette formålet i Sverige. De har også utviklet en selvhjelpsguide for hasjrøykere som vil slutte alene. Denne guiden brukes i tillegg som en del av behandlingsprogrammet, og er oversatt til mange språk. Behandling av cannabis­avhengige omfatter både behandling av bruksvanene, av avhengigheten, av abstinensproblematikken og av den kognitive svekkelsen som er en konsekvens av cannabisbruken.

Metoden i behandlingsprogrammet har vokst fram gjennom en kombinasjon av klinisk arbeid med rusmisbrukere som har vært ved Rådgivningsbyrån, og gjennomgang av vitenskapelige studier av skadevirkningene ved hasjbruk. Metoden er tatt i bruk av 75% av alle svenske kommuner og etter hvert har Danmark og Norge kommet med. Kristiansand har i Norge vært foregangskommunen.

Thomas Lundqvist er utdannet psykolog og professor ved Lund Universitetssykehus. Han tok sin doktorgrad i 1995, ble docent i 2003 og har publisert en rekke vitenskaplige artikler. Han arbeider uttrettelig for å bedre behandlingsmetodene for cannabisavhengige, og gjennom foredragsvirksomhet og undervisning bidrar til at stadig flere behandlere tar metodene i bruk. Blant mange gode kandidater er Thomas Lundqvist en verdig vinner.” Så langt juryen.

I tillegg tilføyde overlege Kristensen:

«Thomas Lundqvist  har bidratt sterkt til opprettelse av det svenske cannabisnettverket, den svenske universitetsutdanningen i hasjavvenning, nettsiden  www.droginfo.com og for oss lokalt vært en viktig støttespiller for etableringen av cannabismodulen på Universitetet i Agder og cannabisforskningen her. Samarbeidet har vart siden 2005 da vi i Kristiansand med stor entusiasme tok i bruk den hasjavvenningsmodellen som Thomas Lundqvist og Dan Ericsson hadde utviklet. Entusiasmen har ikke avtatt med årene og bruk av modellen har spredd seg til mange norske kommuner, noe som også de årvisse ut av tåka seminarene har vist. Vi ønsker nå å gjøre en nasjonal oppfølgingstudie av dem som har gjennomgått hasjavvenning etter HAP-modellen, for å se om metoden gir varig effekt i forhold til rusmestring. Lundqvist er med også her som internasjonal veileder.

Vi har en verdig prisvinner.”

Prisen som er et diplom og et reisestipend, ble deretter overrakt prisvinneren under stor jubel. Prisvinneren takket og svarte med sitt prisvinnerforedrag: ”Hvorfor er det så viktig med behandling av cannabismisbruk?”

Foredraget finner du her: Thomas Lundqvist-Varför behövs behandling?

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv