Nyheter

Ut av tåka 2013 – Seminar om Cannabis

Ut av tåka 2013

Ut av tåka 2013

Årets «Ut av tåka» seminar som ble arrangert 13. februar i Kristiansand hadde rekordoppslutning med 260 deltagere. I forkant ble det i år som ifjor arrangert en erfaringsdag for de som arbeider med hasjavvenning. Her var det 160 deltagere fra Tromsø i nord til Århus i sør.

Erfaringsdag

Engasjementet til å jobbe med hasjavvenning synes å være større enn noen gang. Tolv kommuner presenterte sitt arbeid og mye har skjedd siden ifjor. Noen kommuner har fått forankret arbeidet med faste stillinger og igangsatt flere ulike tiltak. Andre er i en oppstartsfase og driver arbeidet på tildelte prosjektmidler. Felles for kommunene er fokuset på tverrfaglighet i arbeidet.

Thomas Lundqvist og Øistein Kristensen deltok som ekspertpanel.  De stilte spørsmål til representantene fra de ulike kommunene og veiledet på aktuelle problemstillinger og utfordringer. Thomas Lundqvist holdt også et foredrag om erfaringene de har gjort med nettverksbygging i Hasjavvenningsarbeidet i Sverige.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet Sykehus har i samarbeid med Hasjavvenning Kristiansand startet et nytt nasjonalt  forskningsprosjekt HAP-2. Prosjektet er satt i gang for å se om hasjavvenning etter Lundqvists metode har langtidseffekt. John Kåre Vederhus og Øistein Kristensen presenterte studiet og oppfordret kommunene som jobber med hasjavvenning til å delta.

Erfaringsdagen ble avsluttet med en hyggelig middag på kvelden. Her ble det rom for en mer uformell erfaringsutveklsing mellom deltagerne.

«Ut av tåka» seminaret

Interessen for «Ut av tåka» seminaret var i år så stor at det i siste lite måtte flyttes til større lokaler. Seminaret ble ledet av Kjell Adolfsen. Andrè Vaaler åpnet seminaret med tekstlesning og sang; «Det er helt fantastisk å stå her å se så mange kunnskapssøkende JA-mennesker. Med mot og vilje skaper dere kurs og velvære for hjelpetrengenden, unge. Vi legger til rette for gode øyeblikk og livsforandringer».

Thomas Lundqvist og Øistein Kristensen

Thomas Lundqvist og Øistein Kristensen

En ny forskerpris «Ut av tåka prisen til fremme av cannabisforskning» er etablert. Denne ble utdelt for første gang under seminaret til Thomas Lundqvist professor og psykolog Phd, Lund som holdt prisvinnerforedrag: «Hvorfor er det så viktig med behandling av cannabismisbruk?» Lundqvist presenterte nyere forskning om hvordan hjernen påvirkes ved cannbismisbruk og viste her til helt nye bilder som illustrere dette.

Torbjørn Trommestad

Torbjørn Trommestad

Et av temaene på årets seminar var syntetisk Cannabis. Torbjørn Trommestad som er politibetjent ved Arendal politikammer har spisskompetanse på Cannabis og syntetisk Cannabis. Han gav deltakerne en oppdatering på siste nytt og nye utfordirnger. En karismatisk fremførelse gjorde at deltakerne også fikk «trimmet» lattermsuklene.

Vigdis Vindenes

Vigdis Vindenes

Vigdis Vindenes er spesilalist i klinisk famakologi og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Hun foreleste om «Cannabis og syntetiske cannabinoider: Labratorieprøver i biologisk materiale». Deltagerne fikk en gjennomgang av ulike prøvemedier som urin-, spytt- og blodprøver. Vindenes foreleste også om temaet cannabis og bilkjøring. Norge innførte 1.februar 2012 som første land i verden straffeutmalingsgrenser for andre stoffer enn alkohol.

Siste post på programmet var lansering av 8 nye opplysningsfilmer om cannabis og cannbisavvenning. Filmene ble presentert av Arne Martin Larsen fra Mediapartner AS som har produsert filmene for Hasjavvenning Kristiansand, ARA Sørlandet Sykehus og BarnsBeste. En far som har bidratt til en av filmene delte sin sterke historie. Filmene kan du finne på: www.helsefilm.no

Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr avsluttet det hele. «Entusiasmen og troen på at det nytter å drive cannabisavvenning har gjennomsyret begge dagene av «Ut av tåka». Vi lærer stadig mer og vår virksomhet blir mer og mer kunnskapsbasert. Og kombinasjonen av tro, entusiasme og kunnskap er uslåelig!»

Presentasjoner fra forelesningene finnes under «Kurs og Kompetanse»

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv