Nyheter

Ny narkotikaforskrift forbyr syntetisk cannabis

Syntetisk cannabis

Syntetisk cannabis

Torsdag 14 februar ble en ny narkotikaforskrift fastsatt.

Den nye forskriften innebærer at mange nyutviklede narkotiske stoffer som syntetiske cannabinoider er å regne som narkotika i Norge. Forskriften vil gjøre det enklere for politi, tollvesenet og rettsappratet å avgjøre om et stoff defineres som narkotika i Norge.

Den nye forskriften gir adgang til å listeføre grupper av stoff. Muligheten til å føre opp stoffgrupper gjør at myndighetene i mye større grad kan være i forkant av utviklingen og på forhånd definere nyutviklede narkotiske stoffer som narkotika.

I narkotikalisten som er vedtatt som en del av forskriften, er det listeført 10 stoffgrupper. Disse gruppene dekker det aller fleste av de nyutviklede psykoaktive stoffene som fagmyndighetene har avdekket siden 2011.

Les mer på: www.regjeringen.no

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv