Nyheter

Hvorfor ble cannabislegemidlet Sativex munnspray godkjent til medisinsk behandling i Norge?

Sativex munnspray

Sativex munnspray

Det cannabisbaserte ekstraktet nabiximols (Sativex) er godkjent som ordinært legemiddel i Norge og andre EØS-land. På grunn av innholdet har legemidlet fått en del oppmerksomhet i mediene. Dokumentasjonen og de faglige vurderingene som ligger til grunn for godkjenningen er mindre kjent.Sativex munnspray er godkjent på en smal indikasjon som innbefatter pasienter med multippel sklerose med moderate til alvorlige spasmer hvor man har prøvd andre legemidler uten tilfredsstillende effekt. Dessverre viser dokumentasjonen at bare et mindretall avpasientene har vesentlig nytte av legemidlet, som også har misbrukpotensiale.
Les mer på:  http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2012/2598-9.pdf

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv