Nyheter

Cannabisproduksjonen øker i Europa.

Europa er ikke bare storforbruker av cannabis, men er også i ferd med å bli en større produsent av dette narkotiske stoffet.

Det kommer fram i en ny rapport fra EUs narkotikabyrå EMCDDA om det europeiske kannabismarkedet. Belgia, Danmark, Nederland, Finland og Storbritannia har sett den bratteste økning av lokalt produsert kannabis på markedet de siste to tiårene.

Nederland med sin liberale narkotikalovgivning og ledende posisjon innenfor hagedyrking har siden 1970-tallet vært pioneren som gradvis har spredd sin kunnskap og sine teknikker om kannabisdyrking til de andre europeiske landene.

Gradvis blir den importerte cannabisen fra blant annet Nord-Afrika (Marokko) og Asia (Afghanistan) erstattet med den sterke (25 % THC) lokalproduserte Netherweed. I dag regner man med at 80 prosent av cannabisen som blir brukt i Nederland er lokalprodusert, eller produsert i naboland som for eksempel Belgia. En slik økende preferanse for lokalprodusert cannabis kan man nå se i flere andre europeiske land, heter det i rapporten som kan lastes ned gratis i sin helhet på http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-market

I 2009 ble det totalt beslaglagt 42 tonn kannabisplanter i Europa. 600 tonn hasjisj og 100 tonn marihuana. Over 78 millioner europeere (15-64 år) har nå prøvd kannabis, mens rundt 9 millioner unge europeere (15-34 år) har brukt kannabis siste måneden  http://www.rus.no/id/690.0

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv