Nyheter

Cannabis munnspray nå godkjent til medisinsk bruk i Norge.

Statens Legemiddelverk har godkjent Sativex munnspray til medisinsk behandling av MS-pasienter som   sliter med spastisitet, ett år etter at samme preparat ble godkjent i Sverige og Finland. Munnsprayen vil sannsynligvis være tilgjengelig på apoteket innen utgangen av 2012. For behandlingen kreves det A-resept fra lege.

MS Forbundet er imidlertid bekymret over refusjonsordningene og håper at behandlingen så fort som mulig faller inn under blåreseptordningen melder   www.ms.no.  Prisen for en månedsforbruk er satt til 4746 kroner, og MS-pasienter må forskuttere behandlingen, og det er det ikke alle som har økonomi til.

Munnsprayen består av stort sett like deler THC (tetrahydrocannabinoid) og CBD (cannabidinol), fremkommet gjennom utrekk fra planten cannabis sativa i en alkoholisk oppløsning.  Når det gjelder bruken har svenskene satt opp følgende indikasjoner og kontraindikasjoner i følge FASS-katalogen.  www.fass.se  Man forventer at de norske blir noe lignende:

 Indikationer
Sativex är indicerat som behandling för att lindra symtom hos patienter med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av multipel skleros (MS), och som inte har svarat tillfredsställande på annan medicinering mot spasticitet och uppvisar en kliniskt signifikant förbättring av symtom relaterade till spasticitet under en inledande försöksbehandling.

Kontraindikationer
Sativex är kontraindicerat hos patienter som: är överkänsliga mot cannabinoider eller något av hjälpämnena, har egen känd eller misstänkt, eller i släkten förekommande, schizofreni eller annan psykotisk sjukdom; känd allvarlig personlighetsstörning eller annan signifikant psykisk störning än depression; i samband med underliggande tillstånd ammar (med hänsyn till den avsevärda halten av cannabinoider som kan förväntas i bröstmjölken och därmed tänkbara negativa effekter på det ammade barnets utveckling)

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv