Nyheter

Ut av tåka 2012

CANNABISSEMINARET  UT AV TÅKA 2012!

 

”Nå ser jeg alle de fine damene igjen”

Sitatet er hentet fra en ung kursdeltaker i HAP (Hasjavvenningsprogrammet).  Han er et eksempel på at disse kursene nytter. I år måtte seminaret ”Ut av tåka” utvides til 2 dager. 21/2 var viet erfaringsutveksling mellom fagpersoner landet rundt som driver med HAP.

Dagen etter møttes 250 deltakere til hovedseminaret ”Ut av tåka 2012” i fine omgivelser på Tangen Videregående skole.

Erfaringsseminaret første dagen ble arrangert med tanke på å danne et nasjonalt HAP-nettverk. Det som var felles for alle deltakerne, var at de brant for det de holdt på med. Aulaen ved Kvadraturen skolesenter var denne tirsdagen fylt med hasjavvennende ildsjeler fra hele landet. Det var mange gode erfaringer med å drive hasjavvenning, og stor entusiasme til å danne et nasjonalt nettverk. Forskningsleder Øistein Kristensen ved ARA sto i bresjen for å etablere et nasjonalt HAP-register med felles kartleggingsverktøy. Dette var på mange måter en dag for pionerer.

Eva DønnestadHovedseminaret dagen etter, som ble ledet av Eva Dønnestad, kunne skilte med blant annet professor Jørg Mørland, divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Han foreleste om utbredelse av cannabis, og ikke minst om kognitive effekter av langvarig bruk. Det kommer stadig nye varianter av cannabis på markedet. Blant annet den syntetiske cannabisvarianten ”Spice”, som man regner som langt mer potent og kanskje psykosefremmende enn vanlig cannabis.

Forsker ved ARA, Bjørg Hjerkinn, foreleste om cannabispåvirkning på fostre, og senere effekter av
mors  hasjrøyking i svangerskapet. Det er studier som viser at dette kan ha effekt på barnas utvikling av hjernen. Samtidig må en ta høyde for barnets oppvekstmiljø. Likevel vet man nok til å sterkt kunne fraråde hasjrøyking  i svangerskapet.

Andre Vaaler og Svein Erik Birkeland fra PP-tjenesten, beskrev tiltak for ungdom i videregående skole. De utfordret deltakerne på å finne ut hvor veien nå skal gå – hva gjør vi med ungdommen som sitter tydelig påvirket i klasserommet?

Deltakerne ble servert erfaringer fra Sogn videregående skole.Denne skolen har slitt med  betydelige rusproblemer i mange år. Øyvind Mettenes og Mari Olsgaard er ansatte som miljøterapeuter ved skolen, og har med sitt engasjement fått flere av elevene ”ut av tåka og tilbake til klasserommet”.

Tradisjonen tro ble seminaret oppsummert av to av Kristiansands ”rusfaglige eminenser”: Kommuneoverlege Dagfinn Haarr og psykiater/forskningsleder Øistein Kristensen. Konklusjonen var klar. Veien ut av tåka fortsetter, og optimismen er stor! Hasjavvennere i alle kommuner, foren eder!

Geir Ropstad, Anne-Randi Hanssen og foredragsholder Jørg Mørland

En meget tverrfaglig arrangementskomite med ildsjel og helsesøster Anne-Randi Hanssen i spissen gleder seg allerede til neste år!

Program og invitasjon til Ut av tåka 2012

 

 

 

Presentasjoner:

Bjørg Hjerkinn – Effekter av cannabismisbruk i fosterlivet

Jørg Mørland – Cannabis gammelt og nytt

Øystein Kristensen og John-Kåre Vederhus – nytt nasjonalt forskningsprosjekt_2pdf

Drammen kommune

Fredrikstad kommune

Hasjavvenning Kristiansand

Oslo uteseksjonen

Matz Seifried – Hasjavvenning i Trondheim – et tilbakeblikk på 2011

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv

%d bloggere liker dette: