Latest Post

Hvem får UT AV TÅKA-prisen 2015?

Hvem får UT AV TÅKA-prisen 2015?

Ut av tåka-prisen til fremme av cannabisforskning ble innstiftet i 2012 og utdelt for første gang i forbindelse med seminaret i februar 2013. Da gikk den til professor Thomas Lundqvist fra Rågivningsbyrån for narkotikafrågor og Universitetessjukhuset i Lund, i 2014 ble prisen utdelt til Hilde Niocolaisen, for sin innsats med hasjavvenningsarbeidet og arbeidet i RIO … Les videre

Hva er hasjavvenning.no?

Hasjavvenning.no har fokus på kunnskapsformidling og erfaringsutveksling om hasjavvenning. Sidene er bl.a. beregnet på personell innen skole, helse og sosial.
- -

Arkiv